Machine- en apparatenbouw

Machine- en apparatenbouw

Deze vakgroep is gespecialiseerd in mechanische engineering ten behoeve van machines, onderdelen en constructies voor uiteenlopende industrieën, zoals voedingsindustrie, machinebouw, constructiebouw, scheepsbouw en chemische industrie.
Wij kunnen hiervoor een ontwerp maken, de detaillering, de berekening en lay-out. Ook het gehele projectmanagement kan bij ons neer gelegd worden evenals het opstellen van specificaties. Ter ondersteuning van deze ontwerpactiviteiten maken wij gebruik van 2D AutoCAD en 3D engineeringssoftware, zoals SolidWorks.
Door de aanwezigheid van specialisten op het gebied van besturingstechniek zijn wij in staat om deze werkzaamheden in één project te verenigen.
Tevens hebben wij kennis op het gebied van piping, werkvoorbereiding, het programmeren van CNC machines en schrijven wij "user software" voor uw CAD-applicaties specifiek naar uw wensen.

CE-verklaring

Veel industriële producten of bouwproducten die op de markt worden gebracht binnen de EU, moeten voldoen aan essentiële eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen zijn vastgelegd in de machinerichtlijn 2006/42/EG en het product moet voorzien zijn van een CE-markering.
Wij kunnen voor u deze CE-markering verzorgen. Wij toetsen voor u of uw product valt onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG door de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- Richtlijnen controleren
- Risicoanalyse uitvoeren
- Technisch Constructie Dossier opstellen
- Indien nodig een bedieningshandleiding opstellen
- Normbeoordeling uitvoeren
- Testen uitvoeren
- Opstellen "CE-certificaat"
- Indien nodig aangewezen instanties inschakelen
- Aanbrengen CE-markering
- Conformiteitverklaring opstellen