Proces- en milieutechniek

 

Milieu

Ruimtelijke onderbouwing

Vergunningen

 • Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • Activiteitenbesluit
 • Gebruiksvergunning
 • Geluid

 

Arbo en veiligheid

 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Externe veiligheid
 • Brandveiligheid / vuurlastberekening
 • Risico inventarisatie (RI&E)
  • Geluid
  • Gevaarlijke stoffen

Duurzaam ondernemen

 • Energie
 • Reststromen
 • Waterbesparing
 • Vervoersmanagement

Proces

De activiteiten van deze vakgroep varieren van het ontwerpen en uitwerken van complete procesinstallaties met het maken van berekeningen, tekeningen, bestekken tot het uitvoeren van pipingtekeningen. Dit alles in de diverse takken van de procestechniek, onder andere: zuivelindustrie; papierindustrie; non-wovenindustrie; vleesverwerkende industrie; oppervlaktebehandelings- en waterzuiveringsindustrie. Begeleiding bij uitvoering, opleveren en opstarten behoort eveneens tot de activiteiten.